Shop House (Nhà Phố) Được sử dụng để ở và kinh doanh ( 0911.59.49.38)
Shop House (Nhà Phố) Được sử dụng để ở và kinh doanh ( 0911.59.49.38)
Nhà view ra hồ, đẳng cấp sống khác biệt (0911.59.49.38)
Nhà view ra hồ, đẳng cấp sống khác biệt (0911.59.49.38)
Shop House (Nhà Phố) Được sử dụng để ở và kinh doanh ( 0911.59.49.38)
Shop House (Nhà Phố) Được sử dụng để ở và kinh doanh ( 0911.59.49.38)